COVID-19 Protocol

Measures coronavirus (International Students in the Netherlands)

On campus, if we can | Online, because we can

Xem thêm

Thông báo thay đổi hoạt động giảng dạy của các trường ĐH Hà Lan bởi ảnh hưởng COVID19

Coronavirus (COVID-19) đã ảnh hưởng đến toàn thế giới và trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống bao gồm cả lĩnh vực giáo dục. Cho đến khi tin tức này được cập nhật (ngày 19 tháng 3 năm 2020), hầu hết các trường đại học ở Hà Lan đã ngừng hoạt động giảng dạy và chuyển hướng sang học trực tuyến cho đến cuối tháng 3 năm 2020.

Xem thêm

cập nhật lần cuối 19/03/2020 07:50