Hướng dẫn hồ sơ học bổng Orange Tulip Scholarship 2020-2021

 

OTS application Procedure 2020

Bước 1: Hồ sơ học tập nộp cho trường ĐH Hà Lan: Theo hướng dẫn trên mục "Admission & Application" tại website của trường đại hoc nằm trong danh sách cấp học bổng OTS 2020.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ OTS nộp cho Neso Vietnam bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Đơn xin học bổng OTS 2020-2021: Download Form.(107 kB) (Không gửi bản scan, lưu file dạng Word dưới tên: OTS2020_Hanze Uas_Họ và tên Ứng viên)
  2. Thư xác nhận từ phía trường ĐH Hà Lan về việc HS/SV đã đăng ký thành công vào trường hoặc đang trong quá trình upload hồ sơ học tập. (lưu file dạng pdf.)
  3. Giấy tờ khác (Additional documents - if have): Mỗi trường ĐH Hà Lan sẽ có các yêu cầu khác nhau về giấy tờ bổ sung. Vui lòng kiểm tra tại ĐÂY 

Bước 3: Gửi hồ sơ:

  • Gởi toàn bộ các giấy tờ nêu trên về Neso Vietnam theo địa chỉ email duy nhất: ots@nesovietnam.org 
  • Tiêu đề email: OTS2020_Application Package_Tên trường ĐH apply_Họ và tên Ứng viên (Ví dụ: OTS2020_Application Package_Hanze Uas_Nguyễn Thu Hà)
  • Lưu ý: Neso Vietnam sẽ gửi email xác nhận nếu đã nhận được email của ứng viên.
Bước 4: Thông báo kết quả.
Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp tới ứng viên qua email bởi trường ĐH Hà Lan từ 6-8 tuần kể từ thời điểm hạn nộp đơn.

Một vài lưu ý:

(1) Trường Đại học sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá, lựa chọn và thông báo tới ứng viên về kết quả học bổng.

(2) Hạn nộp hồ sơ (tùy từng trường): 

  • 01/02/2020
  • 01/03/2020
  • 01/04/2020
  • 01/05/2020

(3) Mọi thắc mắc về học bổng OTS 2020-2021, vui lòng gởi email về địa chỉ: ots@nesovietnam.org

cập nhật lần cuối 31/01/2020 19:19