Các chương trình học bằng tiếng Hà Lan

Mặc dù có rất nhiều chương trình cấp chứng chỉ được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng có thể các bạn sinh viên vẫn muốn được thực hành tiếng Hà Lan! Ngày càng có nhiều sinh viên quốc tế đăng ký nhập học các chương trình dạy bằng tiếng Hà Lan.

Nếu đang tìm chương trình hay khóa học dạy bằng tiếng Hà Lan, các bạn sinh viên có thể ghé thăm các trang web sau:

  • Studiekeuze123 (trang web bằng tiếng Hà Lan với các khóa học và chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Hà Lan)
  • DUO

Các khóa học tiếng Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế

Có nhiều trung tâm thuộc các trường đại học tổ chức các khóa học bằng tiếng Hà Lan như ngoại ngữ thứ hai. Các khóa học này được thiết kế dành cho các sinh viên nước ngoài chưa đủ tiêu chuẩn để học đại học nhưng phải chứng minh khả năng ngôn ngữ của mình tốt.

Các khóa học có nhiều trình độ khác nhau: mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao.

Các khóa học nâng cao cung cấp cho học sinh các kĩ năng và kiến thức để làm bài thi quốc gia bằng tiếng Hà Lan, ví dụ kì thi NT2. Nếu muốn được các trường đai học nghiên cứu hay đại học khoa học ứng dụng chấp nhận, sinh viên phải qua được khóa học này.

Một số trường cũng có thêm các yêu cầu nhập học khác Vì dụ, các trường có thể thiết kế bài kiểm tra riêng dựa trên phương pháp giảng dạy ngôn ngữ của trường mình. Do đó, sinh viên phải luôn tìm hiểu về yêu cầu nhập học cụ thể của trờng mình xin học.

Học phí và các đường link

Học phí của các khóa học rất khác nhau. Học phí của khóa học bao gồm một loạt các bài học chuyên sâu hoàn thiện có thể dao động từ € 250 đến € 2,500. Thường thì các sinh viên quốc tế chuẩn bi nhập học sẽ được giảm giá.

Dưới đây là thông tin tổng quát về các trường đại học nghiên cứu có tổ chức các khóa học NT2, kèm theo trang web riêng của từng trường.

Học về đất nước Hà Lan

Nếu bạn thực sự mong muốn được tìm hiểu về đất nước Hà Lan, tại sao lại không chọn chuyên ngành Hà Lan học?

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23