Các trường đại học tại Hà Lan

Publication date: 10/04/2014 10:25

Hà Lan có rất nhiều hình thức tổ chức giáo dục đại học. Hai hình thức chính là đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng.

Các trường đại học nghiên cứu chịu trách nhiệm cung cấp các chương trình hướng nghiên cứu theo lý thuyết.

Các trường đại học khoa học ứng dụng có các chương trình tập trung vào ứng dụng khoa học nghệ thuật vào thực tiễn. Điều này có vẻ thực tế hơn các chương trình của các trường đại học nghiên cứu và các trường đại học khoa học ứng dụng cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết của các công việc cụ thể.

Các tổ chức giáo dục khác

Một loại hình đào tạo thứ ba có quy mô nhỏ hơn đó là các viện giáo dục quốc tế, với các chương trình học được thiết kế riêng cho các sinh viên quốc tế.

Một số tổ chức giáo dục có các khóa học ngắn hạn hay chương trình cấp chứng chỉ quốc tế, thường đối với một chuyên ngành cụ thể.

Tiêu chuẩn đối với các tổ chức giáo dục

Các tổ chức giáo dục Hà Lan đảm bảo chất lượng của các chương trình học, quy trình tuyển chọn và tư vấn cho học sinh quốc tế trong Bộ quy tắc ứng xử.

Bộ quy tắc này đặt ra những tiêu chuẩn đối với các tổ chức giáo dục bậc đại học ở Hà Lan khi làm việc với các học sinh quốc tế.  Chỉ những tổ chức đã ký tham gia vào bộ quy tắc này mới được phép tuyển dụng sinh viên quốc tế.

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23