Cân nhắc các lựa chọn khóa học

Có một vài lựa chọn dành cho các sinh viên du học Hà Lan. Các bạn có thể đăng ký chương trình hay một khóa học ngắn hạn có cấp chứng chỉ dạy bằng tiếng Anh. Còn nếu giao tiếp được bằng tiếng Hà Lan, các bạn cũng có thể đăng ký học một chương trình dạy bằng tiếng Hà Lan.

Hơn 2.100 chương trình học dạy bằng tiếng Anh

Trong cơ sở dữ liệu Tìm khóa học Studyfinder của chúng tôi, các bạn sinh viên có thể tìm thấy hơn 2.100 chương trình học quốc tế được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, từ các chương trình đào tạo ngắn hạn đến các chương trình đào tạo Cử nhânThạc sỹ chính thức.

Xem trình duyệt Studyfinder

Tất cả các trường được liệt kê trong Studyfinder đều đã ký vào Bộ Quy tắc Ứng xử.

du hoc ha lan, nuffic neso, hoc bong du hoc
Các sinh viên quốc tế tại Hà Lan

 

Các chương trình học bằng tiếng Hà Lan

Tìm hiểu thêm các chương trình học bằng tiếng Hà Lan

Ngành Hà Lan học

Hà Lan học (Neerlandistiek) là chương trình tập trung vào ngôn ngữ và văn hóa Hà Lan. Các sinh viên Neerlandistiek sẽ học lịch sử, văn học, nghệ thuật cùng các lĩnh vực khác về đất nước Hà Lan.

Đọc thêm về các lựa chọn đối với ngành Hà Lan học

Thực tập

Nếu các bạn sinh viên đang tìm chương trình thực tập sinh thay vì khóa học, hãy xem mục Thực tập.

Có thể các bạn cũng muốn xem bản đồ Hà Lan để xác định vị trí các trường đại học của Hà Lan.

Các khóa học mùa hè

Nếu muốn đến Hà Lan học trong một thời gian ngắn, các bạn sinh viên có thể cân nhắc việc tham gia một khóa học hè ở đây. Khóa học hè là một chương trình học ngắn hạn và chuyên sâu tại một trường học Hà Lan.

Xem summerschoolsineurope.eu để biết thêm thông tin.

cập nhật lần cuối 21/05/2019 12:35