Cách nộp hồ sơ

 

Trình tư các bước nôp hồ sơ ở mỗi trường sẽ không giống nhau. Tuy nhiên, hầu hết các trường hơp, ban phải nôp đơn qua Studielink - đây là ứng dụng nôp hồ sơ trưc tuyến và dịch vụ đăng ký khóa học của các trường đại học Hà Lan.


Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý rằng một vài trường Đại học Hà Lan sẽ yêu cầu bạn tham gia vào chương trình Numerus fixus- Decentralised selection - việc tuyển chọn ứng viên cho khóa học sẽ diễn ra nếu số lương nộp hồ sơ cho chương trình học vượt quá số lượng đăng ký cho phép.


Bạn phải kiểm tra trên website của trường về việc hướng dẫn nộp đơn qua Studielink (nếu có) cũng như thông tin về sự giới hạn của số lượng sinh viên cho chương trình học.


Hạn chót cho một chương trình học có áp dụng "Numerus fixus" là ngày 15/01, 23:59 giờ (CET), như vậy bạn cần kiểm tra thông tin này càng sớm càng tốt.


Han chót nộp hồ sơ cho các trường Đại học Nghiên cứu thường vào 1/4 hoăc 1/5; đối với các trường Đại học Ứng dụng thường vào 1/6.

Các bạn có thể tìm các chương trình học, kiểm tra điều kiện đầu vào, học bổng và deadline tại www.studyfinder.nl và những thông tin liên quan khác tại đây.

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23