Du học Hà Lan trong các bảng xếp hạng giáo dục thế giới

13 trường đại học Hà Lan nằm trong Top 200 trường đại học tốt nhất thế giới

Du học Hà Lan trong các bảng xếp hạng thế giới

13 trường đại học Hà Lan nằm trong Top 200 trường đại học với chất lượng giảng dạy tốt nhất thế giới. Với ngày càng nhiều các khóa học dạy bằng tiếng Anh, Hà Lan đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho sinh viên quốc tế.

Xem thêm

Bảng xếp hạng tổng hợp

Các trường đại học Hà Lan xuất hiện với những vị trí ấn tượng trên các bảng xếp hạng uy thế giới.

Xem thêm

Bảng xếp hạng theo nhóm ngành Kĩ thuật-Công nghệ

Xếp hạng về chất lượng đào tạo của các trường Hà Lan trong nhóm ngành Kĩ thuật-Công nghệ.

Xem thêm

Bảng xếp hạng theo nhóm ngành Khoa học xã hội - Kinh tế

Xếp hạng về chất lượng đào tạo của các trường Hà Lan trong nhóm ngành Khoa học xã hội - Kinh tế

Xem thêm

Bảng xếp hạng theo nhóm ngành Nghệ thuật - Nhân văn

Xếp hạng về chất lượng đào tạo của các trường Hà Lan trong nhóm ngành Nghệ thuật - Nhân văn

Xem thêm

Bảng xếp hạng theo nhóm ngành Khoa học tự nhiên và Toán học

Xếp hạng về chất lượng đào tạo của các trường Hà Lan trong nhóm ngành Khoa học tự nhiên và Toán học

Xem thêm

Bảng xếp hạng theo nhóm ngành Y tế - Nông nghiệp - Môi trường

Xếp hạng về chất lượng đào tạo của các trường Hà Lan trong nhóm ngành Y tế - Nông nghiệp - Môi trường

Xem thêm

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23