Hệ thống điểm số của Hà Lan

Sinh viên có thể sẽ thấy hệ thống điểm số của Hà Lan khác với ở nước mình.

Khi sinh viên đến học ở Hà Lan, họ có thể sẽ cho rằng có rất nhiều thức sẽ khác với đất nước của mình, ví dụ như khí hậu, cách sống, giao thông, thức ăn, quần áo, và tôn giáo. Hệ thống điểm số có thể cũng sẽ không giống như hệ thống mà sinh viên đã quen áp dụng.

Để giúp cho sinh viên có thể hiểu rõ về hệ thống điểm số ở Hà Lan, chúng tôi có giải thích ngắn ở dưới đây.  

Hệ thống điểm 10

Có rất nhiều hệ thống điểm số khác nhau trên thế giới, như (từ thấp nhất đến cao nhất) 1 đến 5, 1 đến 10, 1 đến 20, 1 đến 100, 5 đến 1, F đến A. Ở Hà Lan,  thì hệ thống thang điểm 10 được áp dụng ở cả giáo dục phổ thông và bậc học cao hơn. 10 là điểm số cao nhất và 6 là số điểm thấp nhất để được “thông qua”

Điểm

Ý nghĩa

10

Xuất sắc *

 9

Rất tốt *

 8

Tốt

 7

Khá

 6

Đạt

 5

Gần đạt

 4

Chưa đạt

 3

Kém*

 2

Yếu *

 1*

Rất yếu *

 * Giáo viên ít khi cho điểm 1-3, còn điểm 9 và 10 là rất hiếm.

So sánh các hệ thống điểm số

Một số nước cũng sử dụng hệ thống điểm số tương tự như của Hà Lan. Ví dụ hệ thống điểm số 1 đến 100. Tuy nhiên, sẽ không xác đáng nếu so sánh 1 điểm 90 đến 100 của hệ thộng điểm đó với điểm 10 trong hệ thống thang điểm của Hà Lan, hay điểm 80 - 90 với điểm 9, v.v...

Ví dụ ở Trung Quốc, điểm 80 không phải là một điểm giỏi vì điểm giỏi bậc giáo dục đại học ở nước này rơi vào khoảng 80 đến 100.  Trong khi đó ở Hà Lan, điểm 8 được xem là rất tốt vì đại đa số học sinh được thông qua chỉ đạt từ 6 đến 8, chỉ có những học sinh thực sự xuất chúng mới đạt điểm cao hơn 8. 

Xem bảng số liệu thực tế Hệ thống Điểm số ở Hà Lan, Mỹ và Anh(74 kB).

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23