Hệ thống văn bằng

Publication date: 10/04/2014 10:25
được ắp xếp dưới: , ,

Hà Lan có rất nhiều các chương trình học với các loại văn bằng khác nhau.

Khi tham giao vào chương trình giáo dục bậc đại học của Hà Lan, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi hoàn thành chương trình đại học; và bằng thạc sĩ sau khi học xong chương trình cao học.

Các trường đại học nghiên cứu và khoa học ứng dụng đều cấp cả bằng cử nhânbằng thạc sĩ  Các Học viện Giáo dục Quốc tế chỉ có các chương trình cao học chứ không có chương trình đại học.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nếu muốn lấy được  Bằng tiến sĩ, sinh viên sẽ phải học tại trường đại học nghiên cứu.

Các loại hình tổ chức giáo dục

Các văn bằng và thời gian học

Các trường đại học nghiên cứu

Bằng tiến sĩ: 4 năm 

Bằng thạc sĩ Nghệ thuật (MA): 1-2 năm

Bằng thạc sĩ Khoa học (MSc): 1-2 năm 

Cử nhân Nghệ thuật (BA): 3 năm

Cử nhân Khoa học (BSc): 3 năm

Các trường đại học

khoa học ứng dụng

Bằng thạc sĩ (M): 1-2 năm 

Bằng cử nhân (B): 4 năm

Các học viện giáo dục

quốc tế 

Bằng tiến sĩ (chỉ có ở 1 học viện): thời gian

học linh hoạt 

Bằng thạc sĩ Nghệ thuật (MA): 1-2 năm

Bằng thạc sĩ Khoa học (MSc): 1-2 năm

 

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23