about Nuffic Neso Vietnam

Tổ chức Nuffic, vương quốc Hà Lan

Nuffic là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hợp tác giáo dục đại học quốc tế của Hà Lan.

Xem thêm

Nuffic Neso Vietnam

Văn phòng Hỗ trợ giáo dục Hà Lan tại Việt Nam (Nuffic Neso Vietnam) do Nuffic thành lập vào tháng 02/2006 với sự tài trợ về tài chính của Bộ giáo dục, Văn hoá và Khoa học Hà Lan.

Xem thêm

Hệ thống các văn phòng Neso

Neso (Netherlands Education Support Office) là tên gọi các Văn phòng Hỗ trợ giáo dục Hà Lan, thuộc hệ thống các văn phòng đại diện ở nước ngoài của Nuffic.

Xem thêm

Dutch Placement Days

Information for Dutch Higher Education Institutions about Dutch Placement Days in Vietnam.

Xem thêm

A look back at Neso Vietnam’s activities in 2016 and forward to 2017

2016 is a year full of actions for Neso Vietnam. A variety of activities were organized from generic promotion to alumni. Let’s have a look at what happened and expected opportunities in 2017.

Xem thêm

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24