Hệ thống các văn phòng Neso

Neso (Netherlands Education Support Office) là tên gọi các Văn phòng Hỗ trợ giáo dục Hà Lan, thuộc hệ thống các văn phòng đại diện ở nước ngoài của Nuffic.

Mạng lưới Các văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan Nuffic (Nuffic Nesos) hoạt động ở những khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với giáo dục đại học Hà Lan. Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mehico, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Xin vui lòng nhấp vào tên nước bạn chọn trong bản đồ dưới đây để dẫn tới trang web của Nuffic Neso.

Map EP-Nuffic

Thông tin liên lạc

Contact details Nuffic head office

Đăng nhập vào Nuffic Neso LinkedIn Group nếu bạn muốn biết thêm về các thông lệ và sản phẩm tốt nhất của chương trình Nuffic Neso. Bạn cần có tài khoản LinkedIn để đăng nhập vào nhóm này.

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24