Nuffic Neso Vietnam

Văn phòng Hỗ trợ giáo dục Hà Lan tại Việt Nam (Nuffic Neso Vietnam) do Nuffic thành lập vào tháng 02/2006 với sự tài trợ về tài chính của Bộ giáo dục, Văn hoá và Khoa học Hà Lan.

Nuffic thực hiện chính sách của chính phủ Hà Lan nhằm quốc tế hoá nền giáo dục đại học của Hà Lan và tăng cường sự hợp tác về học thuật giữa các quốc gia trên thế giới. Nuffic Neso Việt Nam có nhiệm vụ chính là cung cấp thông tin và tư vấn miễn phí về các ngành học tại Hà Lan cho sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, Nuffic Neso Vietnam hỗ trợ cho sự hợp tác giữa các trường đại học của hai quốc gia và tổ chức các hoạt động quảng bá cho du học Hà Lan.

neso vietnam du hoc ha lan
Văn phòng Nuffic Neso Vietnam tại tòa nhà Saigon Tower

 

Hiện tại đã có 9 văn phòng Nuffic Neso trên thế giới đặt tại các nước: Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, Nga, Mexico, Hàn Quốc, Ấn Độ và Brazil. Văn phòng tại Việt Nam có thực hiện các hoạt động tư vấn cho sinh viên theo lịch tư vấn được công bố trên website.

Địa chỉ văn phòng Nuffic Neso tại Việt Nam: phòng 901, lầu 9, Tòa nhà Saigon Tower, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (góc ngã tư Lê Duẩn - Mạc Đĩnh Chi)

Liên hệ: Email: info@nesovietnam.org | Điện thoại: +84 (0) 28 3823 7174

cập nhật lần cuối 03/01/2019 04:16