Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:24

Bạn còn cần thêm thông tin nào về du học Hà Lan?

 • Cuộc sống sinh viên tại Hà Lan
  18.14%176 (18.14%)
 • Khóa học phù hợp với bản thân
  14.54%141 (14.54%)
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
  18.56%180 (18.56%)
 • Chi phí cho việc học tập tại Hà Lan
  48.76%473 (48.76%)
Total votes
970 people have voted on this poll.